W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, na okres do 10 lat oraz odstapienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy

Data uchwały:
2021-02-25

Numer uchwały:
XXIX/304/2021

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia