W sprawie:
nadania nazwy ulicy w miejscowości Golice

Data uchwały:
2021-02-25

Numer uchwały:
XXIX/300/2021

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego