W sprawie:
przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Słubice na rok 2021 "

Data uchwały:
2021-02-25

Numer uchwały:
XXIX/295/2021

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od ndia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędwoym Wojeówdztwa Lubuskiego