W sprawie:
zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaz napojów alkoholowych należnej w 2021 r.

Data uchwały:
2021-02-25

Numer uchwały:
XXIX/293/2021

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego