w sprawie zmiany zarządzenia Nr 292/2020 Burmistrza Słubic z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokalu mieszkalnego stanowiącego zasób Gminy Słubice, przeznaczonego do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu oraz w sprawie udzielenia bonifikaty