W sprawie:
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat na targowisku miejskim przy ul. Sportowej w Słubicach za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obietków i urządzeń użyteczności publicznej

Data uchwały:
2021-01-28

Numer uchwały:
XXVIII/288/2021

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem 1 lutego 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojeództwa Lubuskiego