W sprawie:
przekazania przez Gminę Słubice środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojeówdzkiej Policji w Gorzowie Wlkp z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w słuzbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnrmatywnej dla policjan

Data uchwały:
2021-01-28

Numer uchwały:
XXVIII/286/2021

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia