w sprawie uchylenia zarządzenia nr 339/2021 Burmistrza Słubic z dnia 15 stycznia 2021r. w sprawie miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiegio w Kunowicach