Porządek XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 28 stycznia 2021 r., godz. 12:00

w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1

sala konferencyjna I piętro, pok. 104 

 

WO.0002.2.2021.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

 

2.    Informacja przewodniczącego o działaniach rady w okresie międzysesyjnym i protokół z poprzedniej sesji.  

 

3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)    przekazania przez Gminę Słubice środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej dla policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach  –DRUK nr 298,

b)    przekazania o\przez Gminę Słubice środków finansowych na Fundusz Wsparcia Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania placówki Straży Granicznej w Świecku w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Słubice –DRUK nr 299,

c)    o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat na targowisku miejskim przy ul. Sportowej w Słubicach za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej –DRUK nr 300,

d)    określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania –DRUK nr 301,

e)    udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. Na uchwałę nr XXIV/236/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 września 2020 r. w sprawie sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zielone Wzgórza w Słubicach  –DRUK nr 302.

 

5.    Informacja Wydziału ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska w sprawie planowanych działań ekologicznych na terenie Gminy Słubice na 2021 rok.

 

6.    Informacja PUK w zakresie sortowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Słubice na 2021 roku.

 

 

7.    Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

8.    Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

Zamknięcie XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach