Wykaz, o którym mowa w § 10 ust. 6 Uchwały Nr XLVIII/372/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słubice, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach Nr IX/75/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. Uchwałą Nr LIV/418/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. Uchwałą Nr XVI/134/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. Uchwałą Nr XIX/153/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. Uchwałą Nr XX/165/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słubice

Stan na dzień: 19 stycznia 2021 r.

 

Lp. Imię Nazwisko Najem lokalu
1 Dorota Baranowska socjalny
2 Robert Fabiszewski socjalny
3 Rafał Fik socjalny
4 Izabela Kędzierska socjalny
5 Waldemar Kołodziejczak socjalny
6 Anna Krawczyńska socjalny
7 Joanna Przybyła Socjalny
8 Dariusz Sałanowski socjalny
9 Malwina Szydłak mieszkalny
10 Mirosław Wasilewski mieszkalny