w sprawie miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kunowicach