Słubice, dnia 11 stycznia 2021 r.

ZAMK.KD.1101.8.2020.NCz

INFORMACJA o wynikach naboru na urzędnicze stanowisko ds. najmu nieruchomości w Zakładzie Administracji Mieniem Komunalnym z siedzibą w Słubicach przy Placu Bohaterów 13.

Informuję, że zakończony został nabór na stanowisko ds. najmu nieruchomości w Zakładzie Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach. Na powyższe stanowisko złożona została jedna oferta. W wyniku przeprowadzonej procedury naboru kandydatka biorąca udział w procesie rekrutacyjnym nie osiągnęła wymaganej ilości punktów niezbędnych do pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu.

Dyrektor
Zakładu Administracji
Mieniem Komunalnym
w Słubicach
Krzysztof Radkiewicz
podpis w oryginale