zawiadomienie o wydaniu w dniu 07 stycznia 2021 r. decyzji nr 27/20 znak: WGN.6733.27.2020.MA w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej ś/c dn 63PE, na nieruchomości składającej się z działek nr ewid. 238, 484, obręb ewid. nr 5 – Drzecin, gm. Słubice.