W sprawie:
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach samorządowych, żłobko-przedszkolu samorządowym, publicznych szkołach ...

Data uchwały:
2008-11-27

Numer uchwały:
XXVIII/265/08

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2009 r