W sprawie:
upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej


Data uchwały:
2008-11-27

Numer uchwały:
XXVIII/264/08

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego