w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 250/2020 z dnia 16 października 2020r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat