W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość gminną oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia

Data uchwały:
2008-11-27

Numer uchwały:
XXVIII/263/08

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia