W sprawie:
zasad obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Słubice

Data uchwały:
2020-12-17

Numer uchwały:
XXVII/282/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojeówdztwa Lubuskiego