W sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice na 2021 rok

Data uchwały:
2020-12-17

Numer uchwały:
XXVII/281/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia