W sprawie:
udzielenia bonifikaty od ceny udziału Gminy Słubice w lokalu mieszkalnym (ul. Jedności Robotniczej 11/9)

Data uchwały:
2008-11-27

Numer uchwały:
XXVIII/261/08

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia