w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Słubicach
i jednostkach organizacyjnych gminy na 2021 rok