zmieniające zarządzenie nr 63/2014 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, pomieszczeń, garaży, komórek, magazynów będących własnością Gminy Słubice administrowanych przez Zakład Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach