W sprawie:
o zmianie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych (pl. Przyjaźni3/5)

Data uchwały:
2008-11-27

Numer uchwały:
XXVIII/257/08

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia