W sprawie:
o zmianie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Data uchwały:
2008-11-27

Numer uchwały:
XXVIII/256/08

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia