W sprawie:
zmieniająca uchwałę o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słubice w latach 2016-2022

Data uchwały:
2020-11-26

Numer uchwały:
XXVI/274/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojeówdztwa Lubuskiego