W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy

Data uchwały:
2020-11-26

Numer uchwały:
XXVI/269/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia