W sprawie:
zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na rok 2009

Data uchwały:
2008-11-27

Numer uchwały:
XXVIII/255/08

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2009 r