zmieniające zarządzenie nr 325/2019 Burmistrza Słubic z dnia 19 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia stawek czynszu za najem gruntu, obiektu na Targowisku Miejskim przy ul. Kopernika w Słubicach