W sprawie:
określenia liczby przeznaczonych do wydawania nowych licencji na transport drogowy taksówkami osobowymi na rok 2009

Data uchwały:
2008-12-03

Numer uchwały:
XXVIII/253/08

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z dniem 1 stycznia 2009r