W sprawie:
uchwalenia regulaminu targowisk miejskich w Słubicach

Data uchwały:
2007-03-28

Numer uchwały:
V/39/07

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Utrata mocy uchwałą nr XXIII/187/2012