W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wschodniej części Kostrzyńsko -Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach

Data uchwały:
2020-11-05

Numer uchwały:
XXV/258/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia