W sprawie:
Uchwała nr XXV/255/2020 RM w Słubicach w sprawie przejęcia od PGW Wody Polskie w Warszawie, Zarząd Zlewni w Zielonej Górze części zadania publicznego polegającego na utrzymaniu czystości wału przeciwpowodziowego znajdującego się na terenie miasta i g

Data uchwały:
2020-11-05

Numer uchwały:
XXV/255/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia