W sprawie:
przyjęcia "Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Słubice do 2030 roku"

Data uchwały:
2020-11-05

Numer uchwały:
XXV/254/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia