W sprawie:
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi włascicieli nieruchomości kompostujących odpady

Data uchwały:
2020-11-05

Numer uchwały:
XXV/253/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.