W sprawie:
wyboru metody ustalenia opłaty za goospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Data uchwały:
2020-11-05

Numer uchwały:
XXV/252/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuję od 1 stycznia 2021 r.