W sprawie:
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data uchwały:
2020-11-05

Numer uchwały:
XXV/250/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
W dniu 1 stycznia 2021 r. z wyjątkiem § 2 ust. 4 pkt. 13, który wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2025