W sprawie:
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słubice

Data uchwały:
2020-11-05

Numer uchwały:
XXV/249/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem 1 stycznia 2021 roku z wyłączeniem § 11 ust..6, który wchodzi w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2025 roku.