W sprawie:
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych

Data uchwały:
2020-11-05

Numer uchwały:
XXV/246/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego