Słubice, dnia 27 października 2020 r.

ZAMK.KD.1101.8.2020.NCz

INFORMACJA o kandydatach zakwalifikowanych do dalszej procedury naboru na urzędnicze stanowisko ds. najmu nieruchomości w Zakładzie Administracji Mieniem Komunalnym z siedzibą w Słubicach przy Placu Bohaterów 13.

Informuję, że w trakcie prowadzonej procedury naboru na urzędnicze stanowisko ds. najmu nieruchomości w Zakładzie Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach złożona została jedna oferta. W ocenie komisji rekrutacyjnej oferta spełniła wymogi formalne i została dopuszczona do dalszej procedury rekrutacyjnej.

dyrektor

Zakładu Administracji

Mieniem Komunalnym

w Słubicach

Krzysztof Radkiewicz