WKO.6220.3.2018.AK                                       Słubice, dnia 20 października  2020 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

                Zgodnie z art. 150 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.2020. 256 ze zm.),

 

zawiadamiam

 

że strona wniosła wniosek o wznowienie postępowania zakończonego wydaniem przez Burmistrza Słubic decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych w Słubicach przy ul. 1 Maja, dz. nr ewid. 720/1.

Wniosek został przesłany do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp.

 

 

 

z up. Burmistrza

 

Agata Kułaga

Inspektor ds. ochrony środowiska

w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Agata Kułaga

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2031, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. Komunalnych  i Ochrony Środowiska – pokój nr 201.