Słubice, dnia 19 października 2020 r.

ZAMK.KD.1101.9.2020.NCz

INFORMACJA o wynikach naboru na urzędnicze stanowisko ds. administrowania nieruchomościami w Zakładzie Administracji Mieniem Komunalnym z siedzibą w Słubicach przy Placu Bohaterów 13.

Informuję, że zakończony został nabór na stanowisko ds. administrowania nieruchomościami w Zakładzie Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach ogłoszony dnia 05 października 2020 r.
Nabór został nierozstrzygnięty ze względu na brak ofert.

Dyrektor
Zakładu Administracji
Mieniem Komunalnym w Słubicach
Krzysztof Radkiewicz