Słubice, dnia 19 października 2020 r.

ZAMK.KD.1101.6.2020.NCz

INFORMACJA o kandydatach zakwalifikowanych do dalszej procedury naboru na urzędnicze stanowisko ds. rozliczeń w Zakładzie Administracji Mieniem Komunalnym z siedzibą w Słubicach przy Placu Bohaterów 13.

Informuję, że w trakcie prowadzonej procedury naboru na urzędnicze stanowisko ds. rozliczeń w Zakładzie Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach złożona została jedna oferta. W ocenie komisji rekrutacyjnej oferta spełniła wymogi formalne i została dopuszczona do dalszej procedury rekrutacyjnej.

Dyrektor

Zakładu Administracji

 Mieniem Komunalnym w Słubicach

Krzysztof Radkiewicz