zawiadamienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE na działkach o nr ewid. 298, 258/9, obręb ewid. nr 8 – Kunowice, gmina Słubice.