w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 179/2020 Burmistrza Słubic z dnia 27 lipca 2020 r.