zawiadamia o możliwości zapoznania i wypowiedzenia odnośnie materiałów i dowodów zebranych w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez wnioskodawcę jako: „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego” w Kunowicach, na działce o nr ewid. 213/44.