w sprawie zasad udostępniania i korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Słubice na potrzeby infrastruktury technicznej oraz określenia wysokości stawek za zajęcie nieruchomości gminnych w tym celu