w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności oraz powołania Zespołu do Spraw Dostępności w Urzędzie Miejskim w Słubicach