W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne

Data uchwały:
2020-09-24

Numer uchwały:
XXIV/235/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia