Burmistrz Słubic ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 stanowiącego własność Gminy Słubice, położonego w Słubicach przy ulicy Wodnej 1 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.