zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w drodze zamiany